A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Imienne protokoły głosowań z dnia 22 marca 23019 roku
» ZARZĄDZENIE Nr 5/209 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy
» Imienne protokoły głosowań z dnia 15 marca 23019 roku
» Uchwała Nr IV/30/19
» Uchwała Nr IV/29/19
 • Budżet i finanse
 • Budżet
 • Uchwała Nr XXV/119//05

  zmiany w budżecie na 2005 r.

  UCHWAŁA NR XXV/119/05 RADY GMINY NOWE PIEKUTY z dnia 30 czerwca 2005 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 92 i art 128 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala , co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na : 2. Zwiększenie dochodów o kwotę 1.050 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1) 3. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.050 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 2) 4. Przeniesienie między działami rozdziałami i paragrafami ( zgodnie z załącznikiem Nr 3) § 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 6.629.733 zł plan wydatków ogółem wynosi - 6.979.733 zł 2. Dochody w wysokości 200.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu. 3. Żródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 550 tys zł stanowią: 1) kredyt dugoterminowy 450 tys. zł 2) wolne środki 100 tys zł. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/119/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 30 czerwca 2005 roku Dochody – Zwiększenie Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach 801 80101 2030 1.050 44.830 Ogółem 1.050 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/119/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 30 czerwca 2005 roku Wydatki – Zwiększenie Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach 801 80101 3240 1.050 1.050 Ogółem 1.050 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/119/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 30 czerwca 2005 roku. Wydatki – Zmniejszenie Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach 758 75818 4810 15.000 40.000 801 80101 3020 6.100 74.900 4010 63.000 845.000 4040 5.400 73.600 4110 12.000 151.500 4120 1.600 20.600 4210 2.000 44.000 4240 3.000 25.000 4300 500 34.500 4410 508 1.492 4440 3.892 59.808 852 85214 3110 34.000 180.000 Ogółem 147.000 Wydatki – Zwiększenie Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach 750 75023 4350 5.000 5.000 75075 4210 5.900 5.900 4300 2.000 2.000 801 80103 3020 6.100 6.100 4010 63.000 63.000 4040 5.400 5.400 4110 12.000 12.000 4120 1.600 1.600 4210 2.000 2.000 4240 3.000 3.000 4300 500 500 4410 508 508 4440 3.892 3.892 854 85404 3110 34.000 34.000 85415 3240 2.100 64.061 Ogółem 147.000 Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski

  Data wprowadzenia: 2005-07-05 0826
  Data upublicznienia: 2005-07-05
  Art. czytany: 2353 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty