(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXVI/120/05

  zmiany w budżecie na 2005 r.

  UCHWAŁA NR XXVI/120/05 RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 31 sierpnia 2005 roku.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 92 i art 128 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy uchwala , co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
  2. Zwiększenie dochodów o kwotę 146.475 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
  Zmniejszenie dochodów o kwotę 40.987 zł
  3. Zwiększenie wydatków o kwotę 74.345 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)
  Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł
  4. Przeniesienie między działami rozdziałami i paragrafami ( zgodnie z załącznikiem
  Nr 3)
  § 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 6.735.221 zł plan wydatków ogółem wynosi - 7.024.078 zł
  2. Dochody w wysokości 200.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu.
  3. Żródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 488.857 zł stanowią:
  1) kredyt dugoterminowy 450.000 zł
  2) wolne środki 38.857 zł.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski

  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/120/05
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 31 sierpnia 2005 roku
  Dochody – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  700 70005 0750 10.987 114.987
  0770 130.000 180.000
  751 75107 2010 2.206 2.206
  75108 2010 3.020 3.020
  801 80101 2030 262 45.092
  Ogółem 146.475

  Dochody – Zmniejszenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  758 75807 2920 10.987 1.495.968
  852 85214 2030 30.000 72.000
  Ogółem 40.987

  Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/120/05
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 31 sierpnia 2005 roku

  Wydatki – Zwiększenie
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  600 60016 4270 10.000 76.000
  700 70005 4270 38.857 106.857
  751 75107 4210 1.706 1.706
  4300 500 500
  75108 4210 2.020 2.020
  4300 1.000 1.000
  801 80101 3260 262 1.312
  900 90003 6050 20.000 30.000
  Ogółem 74.345
  Wydatki – Zmniejszenia
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  852 85214 3110 30.000 150.000
  Ogółem 30.000


  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/120/05
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 31 sierpnia 2005 roku.

  Wydatki – Zmniejszenia
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  010 01010 4210 30.000 21.000
  750 75022 3030 2.000 28.000
  754 75412 4260 3.000 3.000
  4300 5.000 11.800
  758 75818 4810 40.000 0
  801 80110 4260 3.000 5.000
  851 85154 3030 2.700 5.300
  852 85212 3030 400 0
  4010 9.900 0
  4040 1.200 0
  4110 1.800 0
  4120 250 0
  4210 405 0
  4260 945 0
  4300 1.500 0
  4410 500 0
  4040 850 0
  85219 4260 1.000 0
  900 90003 4210 6.200 1.800
  4300 10.000 23.727
  Ogółem 120.650


  Wydatki – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  700 70005 4210 17.900 39.105
  4300 10.000 20.000
  70095 4300 5.000 15.000
  750 75022 4210 2.000 8.000
  754 75412 4210 5.000 28.000
  801 80101 2590 2.997 301.417
  4410 1.000 2.492
  80113 4430 4.800 6.400
  851 85154 4010 2.300 2.300
  4110 350 350
  4120 50 50
  852 85215 3110 1.000 3.000
  85219 4010 10.000 58.000
  4110 4.000 12.060
  4120 1.000 2.200
  4210 900 3.900
  4410 1.000 3.600
  4440 850 2.550
  900 90003 4430 10.000 35.000
  90015 6050 40.503 380.503
  Ogółem 120.650


  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2005-09-06 1326
  Data upublicznienia: 2005-09-06
  Art. czytany: 1556 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty