(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXVI/122/05

  Uchwała

  UCHWAŁA NR XXVI/122/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 31 sierpnia 2005 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowe Piekuty

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.z 2000 r Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, 2004 r. Nr 162, poz. 1692, 2005 r. Nr 78, poz. 682 ) i w związku z § 23 Statutu Gminy Nowe Piekuty stanowiacego załacznik do uchwały NR II/4/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. ( Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 7, poz 227) uchwala się, co nastepuje:
  § 1. Uznaje się skargę Pana Andrzeja Jankowskiego zam. Jabłoń Jankowce 41 przesłaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na działalnośc Wójta Gminy Nowe Piekuty za bezzasadną.Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski
  Załącznik
  Załącznik Załącznik do Uchwały Nr XXVI/122/05
  ZałącznikRady Gminy Nowe Piekuty z dnia 31 sierpnia 2005 r.
  W dniu 5 sierpnia do Rady Gminy Nowe Piekuty wpłynęła przesłana przez Podlaski Urząd Wojewódzki skarga Pana Andrzeja Jankowskiego zam. Jabłoń Jankowce 41. Pan Andrzej Jankowski kieruje szereg zarzutów w stosunku do Wójta Gminy, Rady Gminy i poszczególnych radnych. Treść stawianych zarzutów jest jednak trudna do zrozumienia, a co za tym idzie jest trudna do rozpatrzenia. Dotyczą one:
  - budowy wodociągu i kanalizacji, opłaty za wodę przez skarżącego i jego córkę, wprowadzenie jednorazowej pomocy pieniężnej dla noworodków a także spraw indywidualnych takich jak: składowanie bel siana obok działki Wójta, budowy domków jednorodzinnych, finansowania studiów Wójta oraz sprawowania przez niego mandatu poselskiego.
  Rada Gminy po przeanalizowaniu skargi stwierdza, że skarga jest bezzasadna. Sprawy w niej poruszane są wyłącznie własną opinią skarżącego odnośnie działalności Wójta i Rady Gminy, bądź też dotyczą spraw osobistych niezwiązanych z pełnionymi funkcjami.
  Rada Gminy uznała, że działania Wójta były i są zgodne z prawem co znajduje potwierdzenie w wynikach kontroli organów wyższego stopnia przeprowadzonych w Urzędzie Gminy.


  Data wprowadzenia: 2005-09-06 1357
  Data upublicznienia: 2005-09-06
  Art. czytany: 1707 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty