A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Imienne protokoły głosowań z dnia 23stycznia 2020 roku
» XII Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty
» obwieszczenie
» Informacje przekazywane osobom fizycznym podczas pozyskiwania ich danych osobowych przez organ publiczny będący administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO
» Uchwała Nr XI/67/19
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXVIII/126

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXVIII/126/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 2 grudnia 2005 r.
  w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jedn. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1.Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązują cych na terenie gminy Nowe Piekuty
  1) od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:
  a) równej 3,5 tony – 260 zł
  b) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 430 zł
  c) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 640 zł
  d) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 850 zł
  2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
  - o liczbie osi – dwie – 570 zł
  - o liczbie osi – trzy - 510 zł
  - o liczbie osi 4 i więcej – 680 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 23 tony:
  - o liczbie osi dwie – 620 zł
  - o liczbie osi trzy – 680 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 680 zł
  c) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 26 ton:
  - o liczbie osi dwie – 620 zł
  - o liczbie osi – trzy – 1050 zł
  - o liczbie osi – cztery i więcej – 1050 zł
  d) równej lub wyższej niż 26 ton:
  - o liczbie osi dwie – 620 zł
  - o liczbie osi trzy – 1.050 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej - 1.710 zł
  3) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
  - o liczbie osi – dwie – 1.290 zł
  - o liczbie osi - trzy – 840 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 690 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 23 tony:
  - o liczbie osi dwie – 1.290 zł
  - o liczbie osi – trzy – 1.050 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 690 zł
  c) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 26 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1290 zł
  - o liczbie osi – trzy – 1630 zł
  - o liczbie osi – cztery i więcej – 1450 zł
  d) równej 26 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1290 zł
  - o liczbie osi trzy – 1630 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej - 1450 zł
  e) powyżej 26 ton a mniej nniż 29 ton :
  - o liczbie osi dwie – 1290 zł
  - o liczbie osi trzy – 1630 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 1710 zł
  f) równej lub wyższej niż 29 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1290 zł
  - o liczbie osi trzy – 1630 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej- 2.450 zł
  4) od ciągników siodłowych i balastowych , o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zaspołu pojazdów:
  a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton – 530 zł
  b) równej i większej niż 5,5 ton i poniżej 9 ton – 530 zł
  c) równej i większej niż 9 ton i poniżej 12 ton – 750 zł
  5) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
  - o liczbie osi dwie - 600 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1290 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton:
  - o liczbie osi dwie - 960 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej –1290 zł
  c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 36 ton:
  - o liczbie osi dwie - 1460 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1290 zł
  d) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1460 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej - 1290 zł
  e) równej lub wyższej niż 40 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1460 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej– 1780 zł
  6) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
  - o liczbie osi dwie - 810 zł
  - o liczbie osi trzy – 1780 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton:
  - o liczbie osi dwie - 960 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1780 zł
  c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton:
  - o liczbie osi dwie – 950 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej– 1780 zł
  d) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 40 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1930 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej– 1780 zł
  e) równej lub wyższej niż 40 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1930 zł
  - o liczbie osi – trzy i więcej – 2.500 zł
  7) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łąćznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych z dzialalnoscią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego). – 320 zł
  8) od przyczep i naczep, o których mowa a art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
  - o liczbie osi jedna - 220 zł
  - o liczbie osi dwie – 220 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 700 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 28 ton:
  - o liczbie osi jedna - 410 zł
  - o liczbie osi dwie - 260 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 700 zł
  c) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 ton:
  - o liczbie osi jedna – 570 zł
  - o liczbie osi dwie – 630 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 700 zł
  d) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej niż 38 ton:
  - o liczbie osi jedna – 430 zł
  - o liczbie osi dwie – 880 zł
  - o licbie osi trzy i więcej – 700 zł
  e) równej lub wyższej niż 38 ton:
  - o liczbie osi jedna - 530 zł
  - o liczbie osi – dwie – 1190 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 970 zł
  9) od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
  a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton:
  - o liczbie osi jedna - 310 zł
  - o liczbie osi dwie – 320 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 970 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 28 ton:
  - o liczbie osi – jedna – 580 zł
  - o liczbie osi – dwie - 420 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 970 zł
  c) równej lub wyższej niż 28 ton a mniej niż 33 ton:
  - o liczbie osi jedna – 580 zł
  - o liczbie osi dwie – 880 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 970 zł
  d) równej lub wyższej niż 33 ton a mniej niż 38 ton:
  - o liczbie osi jedna – 640 zł
  - o liczbie osi dwie – 1330 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 970 zł
  e) równej lub wyższej niż 38 ton:
  - o liczbie osi jedna – 1190 zł
  - o liczbie osi – dwie – 1750 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1320 zł
  10) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia:
  a) mniej niż 30 miejsc – 740 zł
  b) równej lub wyzszej niż 30 miejsc – 1.060 zł
  2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2001 i nowszych i wyposażonych w katalizator spalin określa się w wysokości:
  1) od środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 1:
  - lit. a) – 190 zł
  - lit b) – 320 zł
  - lit. c) – 530 zł
  - lit. d) – 740 zł
  2) od środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 4:
  - lit. a) – 430 zł
  - lit. b) – 430 zł
  - lit. c) – 640 zł
  3) od srodków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 7 – 210 zł
  4) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 10:
  - lit. a) – 640 zł
  - lit. b) – 960 zł
  § 2. Traci moc uchwała Nr XXII/108/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 3 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od srodków transportowych na rok 2005.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski
  Data wprowadzenia: 2005-12-13 1255
  Data upublicznienia: 2005-12-13
  Art. czytany: 1154 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty