(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXVIII/126

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXVIII/126/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 2 grudnia 2005 r.
  w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych .
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jedn. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1.Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązują cych na terenie gminy Nowe Piekuty
  1) od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:
  a) równej 3,5 tony – 260 zł
  b) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 430 zł
  c) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 640 zł
  d) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 850 zł
  2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
  - o liczbie osi – dwie – 570 zł
  - o liczbie osi – trzy - 510 zł
  - o liczbie osi 4 i więcej – 680 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 23 tony:
  - o liczbie osi dwie – 620 zł
  - o liczbie osi trzy – 680 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 680 zł
  c) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 26 ton:
  - o liczbie osi dwie – 620 zł
  - o liczbie osi – trzy – 1050 zł
  - o liczbie osi – cztery i więcej – 1050 zł
  d) równej lub wyższej niż 26 ton:
  - o liczbie osi dwie – 620 zł
  - o liczbie osi trzy – 1.050 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej - 1.710 zł
  3) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
  - o liczbie osi – dwie – 1.290 zł
  - o liczbie osi - trzy – 840 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 690 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 23 tony:
  - o liczbie osi dwie – 1.290 zł
  - o liczbie osi – trzy – 1.050 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 690 zł
  c) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 26 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1290 zł
  - o liczbie osi – trzy – 1630 zł
  - o liczbie osi – cztery i więcej – 1450 zł
  d) równej 26 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1290 zł
  - o liczbie osi trzy – 1630 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej - 1450 zł
  e) powyżej 26 ton a mniej nniż 29 ton :
  - o liczbie osi dwie – 1290 zł
  - o liczbie osi trzy – 1630 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej – 1710 zł
  f) równej lub wyższej niż 29 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1290 zł
  - o liczbie osi trzy – 1630 zł
  - o liczbie osi cztery i więcej- 2.450 zł
  4) od ciągników siodłowych i balastowych , o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zaspołu pojazdów:
  a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton – 530 zł
  b) równej i większej niż 5,5 ton i poniżej 9 ton – 530 zł
  c) równej i większej niż 9 ton i poniżej 12 ton – 750 zł
  5) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
  - o liczbie osi dwie - 600 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1290 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton:
  - o liczbie osi dwie - 960 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej –1290 zł
  c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 36 ton:
  - o liczbie osi dwie - 1460 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1290 zł
  d) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1460 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej - 1290 zł
  e) równej lub wyższej niż 40 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1460 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej– 1780 zł
  6) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
  - o liczbie osi dwie - 810 zł
  - o liczbie osi trzy – 1780 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton:
  - o liczbie osi dwie - 960 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1780 zł
  c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton:
  - o liczbie osi dwie – 950 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej– 1780 zł
  d) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 40 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1930 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej– 1780 zł
  e) równej lub wyższej niż 40 ton:
  - o liczbie osi dwie – 1930 zł
  - o liczbie osi – trzy i więcej – 2.500 zł
  7) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łąćznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych z dzialalnoscią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego). – 320 zł
  8) od przyczep i naczep, o których mowa a art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
  - o liczbie osi jedna - 220 zł
  - o liczbie osi dwie – 220 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 700 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 28 ton:
  - o liczbie osi jedna - 410 zł
  - o liczbie osi dwie - 260 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 700 zł
  c) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 ton:
  - o liczbie osi jedna – 570 zł
  - o liczbie osi dwie – 630 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 700 zł
  d) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej niż 38 ton:
  - o liczbie osi jedna – 430 zł
  - o liczbie osi dwie – 880 zł
  - o licbie osi trzy i więcej – 700 zł
  e) równej lub wyższej niż 38 ton:
  - o liczbie osi jedna - 530 zł
  - o liczbie osi – dwie – 1190 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 970 zł
  9) od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
  a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton:
  - o liczbie osi jedna - 310 zł
  - o liczbie osi dwie – 320 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 970 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 28 ton:
  - o liczbie osi – jedna – 580 zł
  - o liczbie osi – dwie - 420 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 970 zł
  c) równej lub wyższej niż 28 ton a mniej niż 33 ton:
  - o liczbie osi jedna – 580 zł
  - o liczbie osi dwie – 880 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 970 zł
  d) równej lub wyższej niż 33 ton a mniej niż 38 ton:
  - o liczbie osi jedna – 640 zł
  - o liczbie osi dwie – 1330 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 970 zł
  e) równej lub wyższej niż 38 ton:
  - o liczbie osi jedna – 1190 zł
  - o liczbie osi – dwie – 1750 zł
  - o liczbie osi trzy i więcej – 1320 zł
  10) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia:
  a) mniej niż 30 miejsc – 740 zł
  b) równej lub wyzszej niż 30 miejsc – 1.060 zł
  2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2001 i nowszych i wyposażonych w katalizator spalin określa się w wysokości:
  1) od środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 1:
  - lit. a) – 190 zł
  - lit b) – 320 zł
  - lit. c) – 530 zł
  - lit. d) – 740 zł
  2) od środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 4:
  - lit. a) – 430 zł
  - lit. b) – 430 zł
  - lit. c) – 640 zł
  3) od srodków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 7 – 210 zł
  4) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 10:
  - lit. a) – 640 zł
  - lit. b) – 960 zł
  § 2. Traci moc uchwała Nr XXII/108/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 3 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od srodków transportowych na rok 2005.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski
  Data wprowadzenia: 2005-12-13 1255
  Data upublicznienia: 2005-12-13
  Art. czytany: 1838 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty