A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie wprowadzenia aktualizacji wzorów podpisów osób upoważnionych
» Imienne protokoły głosowań z dnia 23stycznia 2020 roku
» XII Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty
» obwieszczenie
» Informacje przekazywane osobom fizycznym podczas pozyskiwania ich danych osobowych przez organ publiczny będący administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXVIII/130/05

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXVIII/130/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 2 grudnia 2005 roku

  w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego

  Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ustala się opłatę za 1m/3 wody pobieranej z wodociągów wiejskich w wysokości 1,55 zł netto. Słownie: jeden złoty 55/100.
  § 2. Traci moc uchwała Nr XXV/94/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 roku.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski  KALKULACJA CENY 1 m/3 WODY
  Z WODOCIĄGÓW GMINNYCH

  L.p Koszty utrzymania wodociągów 2006
  1. Wynagrodzenia konserwatorów 2 ½ etatu oraz administracji ½ etatu 61.000
  2. Pochodne od wynagrodzeń 10.000
  3. Materiały 15.000
  4. Energia 47.000
  5. Usługi i awarie 40.000
  6. Ryczałty i delegacje 3.500
  7. Ubezpieczenia budynków 1.208
  8. Fundusz socjalny 2.200
  9. Podatek VAT 16.800
  10. Opłaty na ochronę środowiska 15.000
  11. Dopłaty do wody z wodociągu Mazury 20.450
  12. Amortyzacja inwestycji 27.617
  Ogółem 259.775

  W roku 2006 planuje się modernizację stacji uzdatniania wody w Nowych Piekutach. Zakres tej modernizacji zależał będzie od możliwości pozyskania środków z ZPORR. Przewidywane środki własne na projekt to 245.782,57 zł.
  Planowana sprzedaż wody na rok 2006 wynosi 160.000 m/3. Przy wydatkach w wysokości 259.775 zł cena 1 m/3 wody wyniesie 1,62 zł brutto.

  Sporządził : Karol Kulesza


  Data wprowadzenia: 2005-12-13 1301
  Data upublicznienia: 2005-12-13
  Art. czytany: 1462 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty