(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXVIII/130/05

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXVIII/130/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 2 grudnia 2005 roku

  w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego

  Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ustala się opłatę za 1m/3 wody pobieranej z wodociągów wiejskich w wysokości 1,55 zł netto. Słownie: jeden złoty 55/100.
  § 2. Traci moc uchwała Nr XXV/94/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 roku.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski  KALKULACJA CENY 1 m/3 WODY
  Z WODOCIĄGÓW GMINNYCH

  L.p Koszty utrzymania wodociągów 2006
  1. Wynagrodzenia konserwatorów 2 ½ etatu oraz administracji ½ etatu 61.000
  2. Pochodne od wynagrodzeń 10.000
  3. Materiały 15.000
  4. Energia 47.000
  5. Usługi i awarie 40.000
  6. Ryczałty i delegacje 3.500
  7. Ubezpieczenia budynków 1.208
  8. Fundusz socjalny 2.200
  9. Podatek VAT 16.800
  10. Opłaty na ochronę środowiska 15.000
  11. Dopłaty do wody z wodociągu Mazury 20.450
  12. Amortyzacja inwestycji 27.617
  Ogółem 259.775

  W roku 2006 planuje się modernizację stacji uzdatniania wody w Nowych Piekutach. Zakres tej modernizacji zależał będzie od możliwości pozyskania środków z ZPORR. Przewidywane środki własne na projekt to 245.782,57 zł.
  Planowana sprzedaż wody na rok 2006 wynosi 160.000 m/3. Przy wydatkach w wysokości 259.775 zł cena 1 m/3 wody wyniesie 1,62 zł brutto.

  Sporządził : Karol Kulesza


  Data wprowadzenia: 2005-12-13 1301
  Data upublicznienia: 2005-12-13
  Art. czytany: 2122 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty