(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Deklaracja dostępności
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Powszechny Spis Rolny 2020
Ostatnie 5 wiadomości:
» Inspektor nadzoru - OZE
» Ogłoszenie o naborze
» Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urządnicze młodszego referenta
» Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne
» Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2005
 • Uchwała Nr XXVIII/131/05

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXVIII/131/05 RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 2 grudnia 2005 roku.

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 92 i art 128 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy uchwala , co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
  2. Przeniesienie między działami rozdziałami i paragrafami ( zgodnie z załącznikiem
  Nr 1)
  § 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 7.007.657 zł plan wydatków ogółem wynosi - 7.296.514 zł
  2. Dochody w wysokości 200.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu.
  3. Żródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 488.857 zł stanowią:
  1) kredyt długoterminowy 450.000 zł
  2) wolne środki 38.857 zł.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/131/05
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 2 grudnia 2005 roku.

  Wydatki – Zmniejszenia
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  010 01010 4210 8.000 13.710
  010 01095 4210 3.000 0
  600 60016 6050 20.000 540.000
  750 75023 3030 10.000 0
  801 80101 4240 5.000 20.000
  6050 395.000 256.000
  80110 3020 2.600 53.400
  4240 3.000 3.000
  4430 2.000 0
  80113 4040 1.900 2.600
  4300 13.000 21.200
  80146 3030 1.000 0
  4410 1.000 0
  80195 4300 7.000 3.400
  852 85219 3030 710 0
  4040 1.290 4.710
  854 85404 3110 6.000 28.000
  900 90003 6050 20.000 10.000
  90015 4300 6.000 4.000
  921 92120 4300 3.000 7.000
  926 92605 3030 2.500 1.500
  4210 10.000 6.000
  4300 3.000 1.000
  4410 1.000 0
  Ogółem 526.000


  Wydatki – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  010 01010 4010 3.000 49.710
  4260 3.000 50.000
  4300 33.000 73.000
  600 60016 4210 20.000 25.000
  700 70005 4010 1.500 8.000
  4110 300 1.400
  4210 17.000 56.585
  4270 20.000 126.857
  4300 12.000 32.000
  750 75023 4210 16.400 57.400
  4260 1.000 4.950
  4300 12.000 61.250
  75075 4300 8.000 10.000
  754 75412 3030 4.000 10.000
  4210 5.000 33.700
  4300 17.000 28.800
  756 75647 3030 1.000 8.000
  757 75702 8070 3.000 8.000
  801 80101 4010 83.000 915.000
  4110 35.000 186.500
  4120 5.000 25.600
  4210 20.000 64.000
  4300 5.000 39.500
  80110 4010 80.000 605.200
  4110 25.000 125.600
  4120 4.000 17.700
  4300 8.000 28.000
  80113 4010 13.000 85.000
  4110 2.800 15.700
  4120 500 2.250
  4210 10.000 55.000
  852 85219 4010 15.000 73.000
  4110 2.000 14.600
  4210 6.000 9.900
  4410 500 4.100
  900 90003 4210 3.000 4.800
  90015 4260 7.000 65.000
  6050 20.000 400.503
  921 92120 4210 4.000 7.000
  Ogółem 526.000


  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2005-12-13 1303
  Data upublicznienia: 2005-12-13
  Art. czytany: 2100 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty