A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - V sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 22 marca 2019 r.
» Ogłoszenie - IV sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 15 marca 2019 roku
» Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Krasowo Siódmaki, Jabłoń Jankowce i Jabłoń Zambrowizna
» Kalendarz wyborczy
» Obwieszczenie o okręgach wyborczych
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2006
 • Uchwała Nr XXXI/143/06

  uchwała

  UCHWAŁA NR XXXI/143 /06 RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 23 marca 2006 roku

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 138 i art 188 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.,Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala , co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
  2.Zwiększenie dochodów o kwotę 130.289 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
  3.Zmniejszenie dochodów o kwotę 1000 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
  4. Zwiększenie wydatków o kwotę 130.289 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
  5. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)
  6.Przeniesienie między działami rozdziałami i paragrafami (zgodnie
  z załącznikiem Nr 3)
  § 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 7.053.034 zł plan wydatków ogółem wynosi - 7.813.034 zł
  2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 760.000 zł
  stanowią:
  1) kredyt długoterminowy 760.000 zł
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski

  ZałącznikNr 1 do Uchwały Nr XXXI /143/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 23 marca 2006 roku
  Dochody – Zwiększenie
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  756 75621 0010 7.044 655.745
  758 75801 2920 96.048 2.872.722
  852 85295 2030 18.000 31.000
  854 85415 2030 9.197 9.197
  Ogółem 130.289

  Dochody – Zmniejszenie
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  852 85214 2010 1.000 30.000


  ZałącznikNr 2 do Uchwały Nr XXXI/143/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 23 marca 2006 roku
  Wydatki – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  750 75023 4300 7.044 76.044
  801 80101 2590 35.000 303.000
  4010 36.048 986.048
  80103 2590 25.000 25.000
  852 85295 3110 18.000 31.000
  854 85415 3240 9.197 49.197
  Ogółem 130.289
  Wydatki – Zmniejszenie
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  852 85214 3110 1.000 27.000  ZałącznikNr 3 do Uchwały Nr XXXI /143/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 23 marca 2006 roku
  Wydatki – Zmniejszenia

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  756 75647 4100 4.000 16.000
  801 80146 4300 1.000 15.000
  80195 3020 12.000 5.000
  851 85154 4210 6.000 17.000
  854 85404 3110 30.000 -
  Ogółem 53.000
  Wydatki – Zwiększenia

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  756 75647 4300 4.000 4.000
  801 80103 4210 15.000 17.000
  80110 4240 15.000 21.000
  80146 4170 1.000 1.000
  80195 4010 12.000 17.000
  851 85154 4010 4.600 4.600
  4110 1.200 1.200
  4120 200 200
  Ogółem 53.000


  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski
  Data wprowadzenia: 2006-03-31 1326
  Data upublicznienia: 2006-03-31
  Art. czytany: 822 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty