A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Powszechny Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 9 lipca 2020 roku
» Imienne protokoły głosowań z dnia 26 czerwca 2020 roku
» Uchwała Nr XIV/86/20
» Uchwała Nr XIV/85/20
» Uchwała Nr XIV/84/20
 • Wójt
 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenia

  Nowe Piekuty 2006.05.22


  OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Nowe Piekuty na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r.Nr.261,poz.2603 ) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu znajdującego się w budynku administracyjnym o konstrukcji murowanej, piętrowym, wyposażonym w podjazd dla osób niepełnosprawnych położonym w Nowych Piekutach ul. Główna 23.
  Lokal znajduje się na parterze budynku, a w jego skład wchodzą: 3 pomieszczenia + korytarz wewnętrzny. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 42,92m², sanitariaty obok lokalu- wejście z korytarza głównego.
  • Przeznaczenie lokalu- nieuciążliwa działalność usługowa, handlowa lub handlowo- usługowa
  • Termin zagospodarowania- 31.08.2006r.;
  • Cena wywoławcza opłat z tytułu najmu- 15zł./1m² płatne miesięcznie z dołu do dnia 5-go następnego miesiąca. Aktualizacja opłat czynszu następować będzie wg. wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny.
  Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2006r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
  Termin i miejsce składania ofert:
  Oferty należy składać do dnia 26 czerwca 2006r. do godz. 15³º w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Piekutach, pokój numer 6, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Nowych Piekutach, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przetarg na wynajem lokalu”.
  Oferta powinna zawierać: datę sporządzenia oferty, imię i nazwisko oraz adres oferenta, określenie rodzaju działalności, termin zagospodarowania lokalu, wysokość proponowanej ceny za 1m2 z tytułu najmu lokalu.
  Szczegółowych informacji udziela Wójt Gminy pod nr. telefonu
  (086) 476 16 66 lub (086) 476 15 20 wew. 12.
  Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

  Wójt Gminy
  Marek Kaczyński


  Data wprowadzenia: 2006-05-24 1058
  Data upublicznienia: 2006-05-24
  Art. czytany: 3726 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  Rejestr zmian:
  2008-03-05
  1. Typ zdarzenia: przeniesienie wiadomości do archiwum - Zmienił: Hanna Perkowska_old

  2006-05-24
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Hanna Perkowska_old
  3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Hanna Perkowska_old
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty