A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2006
 • Uchwała Nr XXXIII/154/06

  uchwała


  UCHWAŁA NR XXXIIII/154/06 RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 27 czerwca 2006 roku

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 138 i art 188 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.,Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
  2. Zwiększeniu dochodów o kwotę 65.931zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
  3. Zwiększeniu wydatków o kwotę 65.931zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
  4. Przeniesieniu między działami rozdziałami i paragrafami (zgodnie z załącznikiem Nr 3)
  § 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 7.118.965 zł plan wydatków ogółem wynosi - 7.878.965 zł
  2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 760.000 zł stanowią:
  kredyt długoterminowy 760.000 zł
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski

  ZałącznikNr 1 do Uchwały Nr XXXIII /154/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 27 czerwca 2006 roku
  Dochody – Zwiększenie
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  756 75616 0460 4.000 4.000
  801 80101 2030 1.207 1.207
  852 85219 2030 4.500 66.500
  852 85295 2030 32.199 63.199
  854 85415 2030 24.025 33.222
  Ogółem 65.931


  ZałącznikNr 2 do Uchwały Nr XXXIII/154/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty
  z dnia 27 czerwca 2006 roku
  Wydatki – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  801 80101 3260 1.207 1.207
  852 85219 4010 3.500 78.500
  4110 800 13.400
  4120 200 1.900
  852 85295 3110 32.199 88.199
  854 85415 3240 24.025 73.222
  900 90003 4210 4.000 8.000
  Ogółem 65.931
  ZałącznikNr 3 do Uchwały Nr XXXIII /154/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 27 czerwca 2006 roku

  Wydatki – Zmniejszenia

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  010 01010 4040 175 3.825
  4210 3.000 10.000
  4260 5.000 42.000
  RAZEM: 8.175
  700 70005 4040 118 382
  4260 2.000 7.000
  RAZEM: 2.118
  750 75022 3030 5.000 25.000
  75023 4040 16.000 25.500
  4300 10.000 66.044
  RAZEM: 31.000
  754 75412 4040 953 1.047
  4300 6.000 25.000
  RAZEM: 6.953
  801 80101 4040 6.233 72.767
  852 85202 3110 5.000 5.000
  926 92605 4210 3.000 11.000
  4300 2.000 2.000
  RAZEM: 5.000
  Ogółem: 64.479

  Wydatki – Zwiększenia

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  010 01010 4300 27.175 41.175
  700 70005 4210 118 40.118
  4300 2.000 12.000
  RAZEM: 2.118
  750 75023 4010 10.000 550.000
  4110 3.500 91.500
  4120 2.500 15.500
  RAZEM: 16.000
  75075 4210 3.000 15.000
  754 75412 3030 953 10.953
  4210 1.000 31.000
  4260 1.000 4.000
  4410 4.000 4.500
  RAZEM: 6.953
  801 80101 4010 3.608 989.656
  80103 4440 2.625 8.025
  852 85215 3110 3.000 7.000
  Ogółem:
  64.479

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski
  Data wprowadzenia: 2006-07-04 0935
  Data upublicznienia: 2006-07-04
  Art. czytany: 1193 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty