A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały rok 2006
 • Uchwała Nr XXXIV/159/06

  uchwała


  UCHWAŁA NR XXXIV/159/06 RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 31 sierpnia 2006 roku

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 138 i art 188 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.,Nr 249, poz. 2104,Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy uchwala , co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
  2.Zwiększeniu dochodów o kwotę 88.255 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
  3. Zwiększeniu wydatków o kwotę 88.255 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
  4.Przeniesieniu między działami rozdziałami i paragrafami (zgodnie z załącznikiem Nr 3)
  § 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 7.207.220 zł plan wydatków ogółem wynosi - 7.967.220 zł
  2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 760.000 zł
  stanowią:
  kredyt długoterminowy 760.000 zł
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV /159/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 31 sierpnia 2006 roku
  Dochody – Zwiększenie
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  801 80101 2030 253 1.460
  852 85212 2010 77.000 498.000
  852 85295 2030 11.002 31.000
  Ogółem 88.255


  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV./159/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 31 sierpnia 2006 roku
  Wydatki – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  801 80101 3260 253 1.460
  852 85212 3110 74.690 483.060
  4010 1.100 7.100
  4110 750 4.750
  4210 150 1.150
  4300 310 1.940
  852 85295 3110 11.002 99.201
  Ogółem 88.255


  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/159/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 31 sierpnia 2006 roku
  Wydatki – Zmniejszenia

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  010 01010 6050 156.900 87.100
  Ogółem 156.900
  Wydatki – Zwiększenia

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  600 60014 6300 74.500 224.500
  750 75075 4210 4.000 17.000
  4300 6.000 11.000
  754 75405 4210 3.000 6.000
  75412 4260 4.000 8.000
  4410 500 5.000
  801 80101 4350 1.000 2.000
  6050 25.000 480.000
  80103 3020 2.000 8.100
  4010 15.500 80.500
  4110 4.000 16.000
  4120 400 2.000
  80110 4300 6.000 32.000
  4350 1.000 2.000
  80113 4210 10.000 60.000
  Ogółem 156.900


  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2006-09-19 1132
  Data upublicznienia: 2006-09-19
  Art. czytany: 1055 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty