A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Ochrona Danych Osobowych
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Konkurs na wybór podmiotu do przeprowadzenia procesu nabycia obliga
Rejestr żłobków
Petycje
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE nr 14/2020 w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Nowe Piekuty
» Modernizacja drogi gminnej w obrębie miejscowości Łopienie-Szelągi
» Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
» zawiadomienie
» Zakup sprzętu do ćwiczeń
 • Urząd Gminy
 • Biuro Rady Gminy
 • Komunikat o wyborze ławników

  wybory ławników

  KOMUNIKAT

  Wybieramy ławników

  31 grudnia 2003 r. upływa kadencja obecnych ławników Sądu Okręgowego w Łomży. Prezes Sądu Okręgowego w Łomży podał do wiadomości Rady Gminy Nowe Piekuty, że do prawidłowego funkcjonowania sądów na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży jest niezbędne wybranie przez radę ławników na kadencję
  2004-2007 z Gminy Nowe Piekuty dla:

  1. Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem – 2 ławników.
  2. Sądu Rejonowego w Zambrowie Wydziału Pracy – 1 ławnik .

  Stosownie do postanowień art.162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
  sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98,poz. 1070 zm: Nr 54, poz. 1787, z 2002 r. Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052 ) kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów , stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
  Tryb zgłaszania radom gmin kandydatów do sądów powszechnych określa zarządzenie Prezydenta RP z dnia 29 czerwca 1990 r. (M.P. Nr 26, poz. 201, zm. z
  1994 r. Nr 33, poz. 264 ).
  Informuję, że ławnikiem może być wybrany ten kto:
  Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku i nie przekroczył 65 lat.
  Ławnikami nie mogą być:
  Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej i funkcjonariusze Służby Więziennej .
  Kandydatów na ławników należy zgłaszać do dnia 31 lipca 2003 roku (włącznie) w pokoju Nr 9 Urzędu Gminy Nowe Piekuty.  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2003-07-08 1148
  Data upublicznienia: 2003-07-08
  Art. czytany: 2862 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty