A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - V sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 22 marca 2019 r.
» Ogłoszenie - IV sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 15 marca 2019 roku
» Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Krasowo Siódmaki, Jabłoń Jankowce i Jabłoń Zambrowizna
» Kalendarz wyborczy
» Obwieszczenie o okręgach wyborczych
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2006 / nowa kadencja/
 • Uchwała Nr I/4/06

  w sprawie zmian w budżecie gminy

  UCHWAŁA NR I/4 /06
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 27 listopada 2006 roku

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 138 i art 188 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.,Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 310, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218. Nr 187, poz. 1381, ) Rada Gminy uchwala , co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
  2.Zwiększeniu dochodów o kwotę 129.679 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
  3. Zwiększeniu wydatków o kwotę 129.679 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
  § 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 8.108.578 zł
  plan wydatków ogółem wynosi – 8.868.578 zł
  2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości
  760.000 zł stanowi:
  1) kredyt długoterminowy 760.000 zł
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski
  ZałącznikNr 1 do Uchwały Nr I/4/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 27 listopada 2006r.
  Dochody – Zwiększenie
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  758 75801 2920 57.682 2.930.404
  801 80101 2030 29 7.337
  80195 2030 200 200
  851 85195 2010 210 210
  852 85214 2010 490 31.000
  2030 980 34.000
  85278 2010 52.436 335.748
  854 85415 2030 17.652 50.874
  Ogółem: 129.679

  ZałącznikNr 2 do Uchwały Nr I/4/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 27 listopada 2006 roku
  Wydatki – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  801 80101 3260 29 1519
  4010 3.000 950.904
  4110 500 193.050
  4120 50 27.200
  4210 46.313 111.000
  4300 1.000 47.200
  80103 4210 2.000 20.126
  80110 4010 4.000 649.000
  4110 500 135.500
  4120 50 18.750
  4210 269 28.658
  80195 4170 200 200
  851 85195 4300 210 7.210
  852 85214 3110 1.470 82.400
  85278 3110 52.436 335.748
  854 85415 3240 17.652 90.874
  Ogółem:
  129.679

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2006-11-28 1128
  Data upublicznienia: 2006-11-28
  Art. czytany: 1214 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty