A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2006 / nowa kadencja/
 • Uchwała Nr III/9/06

  zmiany w budżecie


  UCHWAŁA NR III/9/06 RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 28 grudnia 2006 roku

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 138 i art 188 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 310, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) uchwala się,co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
  2.Zwiększeniu dochodów o kwotę 71.325 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
  3. Zwiększeniu wydatków o kwotę 71.325 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
  4.Przeniesieniu między działami rozdziałami i paragrafami (zgodnie z załącznikiem Nr 3)
  § 2. 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 8.179.903 zł
  plan wydatków ogółem wynosi – 8.939.903 zł
  2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 760.000zł
  stanowi:
  - kredyt długoterminowy 760.000 zł
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 grudnia 2006r.

  Dochody – Zwiększenie
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  010 01010 0750 46.000 296.000
  020 02001 0750 1.100 1.600
  700 70005 0750 16.000 120.000
  750 75023 0830 200 2.800
  756 75616 0500 5.000 43.000
  75621 0020 3.000 7.000
  758 75814 0920 25 3.025
  Ogółem: 71.325

  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 grudnia 2006r.
  Wydatki – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  801 80101 6050 69.170 544.170
  80110 4010 2.155 651.155
  Ogółem: 71.325
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/06
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 grudnia 2006r.
  WYDATKI – Zmniejszenia

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  010 01010 4110 100 9.600
  4120 50 1.350
  4210 2.100 17.900
  01030 2850 3.860 6.140
  600 60014 6300 50 224.450
  60016 6050 50.000 530.000
  700 70005 4260 150 6.850
  750 75011 4210 2.000 10.069
  75023 6060 1.100 28.900
  754 75412 4120 50 550
  4260 1500 5.000
  756 75647 3030 2.000 14.700
  801 80101 3020 2.600 70.400
  3260 30 1.489
  4010 6.000 944.904
  4110 4.100 188.950
  4240 8.000 7.176
  4260 800 13.200
  80103 4210 3.000 17.126
  4240 2.400 600
  4410 400 100
  80110 3020 400 52.600
  4110 490 135.010
  4120 390 18.360
  4240 8.000 3.000
  80113 4010 2.000 77.000
  4110 710 15.290
  4430 1.400 2.700
  80146 4300 4.000 6.000
  4410 600 400
  80195 4110 3.000 2.500
  4120 500 250
  851 85154 4010 2.000 2.600
  4110 1.000 200
  4410 700 300
  852 85202 3110 1.600 400
  85212 4210 310 1.150
  85219 4010 10.000 68.500
  4260 500 500
  4350 800 200
  4430 400 100
  85228 3110 3.000 200
  900 90003 4430 5.400 39.100
  921 92120 4210 1.000 1.000
  4300 1.000 3.000
  Ogółem: 139.490


  WYDATKI – Zwiększenia

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  010 01010 4010 1.000 50.000
  4260 2.100 54.739
  4300 500 56.675
  600 60016 4300 50.000 150.000
  700 70005 4010 800 8.400
  4110 10 1.510
  4210 10.000 54.317
  750 75011 4010 1.000 33.000
  4110 1.000 5.400
  75022 3030 2.500 29.500
  75023 4010 13.000 564.277
  4110 2.235 98.735
  4210 1.000 59.000
  4430 50 1.550
  75075 4300 500 16.000
  754 75412 4010 100 22.100
  4110 100 4.000
  4210 4.000 39.500
  4300 1.500 16.500
  4430 220 8.720
  756 75647 4100 1.295 17.295
  801 80101 4210 15.000 126.000
  4350 100 2.100
  4430 400 2.400
  80103 3020 800 8.900
  4010 9.000 105.000
  4110 375 21.375
  80110 4010 11.845 663.000
  4210 400 29.058
  4350 150 2.150
  80113 4300 500 30.500
  851 85154 4300 3.000 14.000
  852 85212 4300 310 2.823
  85219 4120 200 2.100
  4300 500 6.100
  900 90003 4300 4.000 24.000
  Ogółem: 139.490

  Przewodniczący
  Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski

  Data wprowadzenia: 2007-01-04 0806
  Data upublicznienia: 2007-01-04
  Art. czytany: 2003 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty