A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Druga Sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 12.12.2018 r.
» Klub Radnych niezależnych
» Stałe Komisje Rady Gminy Nowe Piekuty
» Artur Żochowski -Przewodniczący Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 4/2018
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr IV/12/07

  Uchwała w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy


  UCHWAŁA NR IV/12/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 12 stycznia 2007 r.
  w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
  Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1 W skład Komisji Rewizyjnej powołuje się następujących radnych:
  1) Marzanna Majewska
  2) Zbigniew Kostro
  3) Dariusz Piekutowski
  4) Tadeusz Wojtkowski
  5) Zygmunt Zalewski
  2. W skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska powołuje się następujących radnych:
  1) Lucjan Łapiński
  2) Wiktor Kostro
  3) Zbigniew Kostro
  4) Jan Sokołowski
  3. W skład Komisji ds. Oświaty , Zdrowia, Sporu i Kultury powołuje się następujących radnych:
  1) Krzysztof Gołębiewski
  2) Marek Piekutowski
  3) Wiesław Piekutowski
  4) Andrzej Radziszewski
  4. W skład Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Unii Europejskiej powołuje się następujących radnych:
  1) Leszek Dąbrowski
  2) Henryk Jankowski
  3) Władysław Kostro
  4) Zygmunt Zalewski

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski  Data wprowadzenia: 2007-02-22 0825
  Data upublicznienia: 2007-02-22
  Art. czytany: 715 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty