A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr VI/20/07

  w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Piekuty

  UCHWAŁA NR VI/20/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 15 marca 2007 roku.
  w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Piekuty.
  Na podstawie art. 18 ust 1i ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Piekuty na lata 2007 – 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Traci moc uchwała Nr XIX/82/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 7. X. 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Piekuty na lata 2004 - 2013, uchwała Nr XXVII/123/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29.IX.2005 r w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Piekuty na lata 2004-2013 ., uchwała Nr XXXII/148/06 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 4.V.2006 r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Piekuty na lata 2004-2013
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2007-03-20 1003
  Data upublicznienia: 2007-03-20
  Art. czytany: 1001 razy

  » Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nowe Piekuty na lata 2007 -2015 - rozmiar: 2837504 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty