A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr VII/26/07

  uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy

  UCHWAŁA NR VII/26/07 RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 27 kwietnia 2007 roku

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 138 i art 188 , ust 1 , pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.,Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
  2.Zwiększeniu dochodów o kwotę 24.564 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
  3. Zwiększeniu wydatków o kwotę 24.564 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
  4. Przeniesieniu planu dochodów między paragrafami w ramach jednego rozdziału
  i działu ( zgodnie z załącznikiem Nr 3)
  1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi – 8.511.680 zł
  plan wydatków ogółem wynosi – 9.221.680zł
  2. Źródło pokrycia deficytu budżetowego budżetu gminy w wysokości 710.000 zł
  stanowi:
  1) kredyt długoterminowy w kwocie - 290.000 zł
  2) pożyczka w kwocie - 420.000 zł
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski  ZałącznikNr 1 do Uchwały Nr VII/26/07
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 27 kwietnia 2007r.
  Dochody – Zwiększenie
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  750 75053 2330 5.002 5.002
  751 75109 2010 5.933 5.933
  801 80101 2030 12.040 12.040
  852 85219 2030 1.589 63.589
  Ogółem: 24.564

  ZałącznikNr 2 do Uchwały Nr VII/26/07
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  Wydatki – Zwiększenie

  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  750 75053 3030 3.698 3.698
  4210 1.250 1.150
  4300 54 54
  751 75109 3030 4.217 4.217
  4210 1.350 1.350
  4300 366 366
  801 80101 4010 9.645 1.045.645
  4110 2.100 194.500
  4120 295 27.295
  852 85219 4010 1.270 76.770
  4110 280 14.280
  4120 39 2.039
  Ogółem:
  24.564  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/26/07
  Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 27 kwietnia 2007r.
  Dochody – Zmniejszenie
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  750 75023 0830 1.000 2.000
  Ogółem: 1.000


  Dochody – Zwiększenie
  Dział Rozdział Paragraf Kwota Plan po zmianach
  750 75023 2360 1.000 1.000
  Ogółem: 1.000  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski
  Data wprowadzenia: 2007-06-08 1326
  Data upublicznienia: 2007-06-08
  Art. czytany: 846 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty