A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ogrodzenia placu przy remizie OSP Skłody Borowe
» Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r.
» Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.
» Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ogrodzenia placu przy remizie OSP Skłody Borowe
» Uchwała Nr XXVIII/196/18
 • Urząd Gminy
 • Biuro Rady Gminy
 • Prawo miejscowe
 • Uchwała Nr XXII/107/05

  zmieniajaca uchwałę w sprawie warunków przyznawania , odpłatności trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Uchwała Nr XXII/107/05

  zmieniająca uchwałę

  UCHWAŁA NR XXII/107/05
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 3 lutego 2005 roku.

  zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania, odpłatności trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr62,poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art.17 ust.1 pkt 11 oraz art.50 ust 6 ustawy z dnia12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64,poz.593,Nr 99,poz 1001, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:
  § 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XXI/100/04 RadyGminy Nowe Piekuty z dnia 30 grudnia 2004 r. sprawie warunków przyznawania, odpłatności i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze polegajace na :
  „W § 6 pkt 2 w wierszu drugim, kolumnie drugiej liczbę 10 zastępuje się liczbą 0”


  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty

  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2007-09-11 1347
  Data upublicznienia: 2007-09-11
  Art. czytany: 996 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty