A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr X/39/07

  w sprawie wyrażenia zgody na zamiane działek w Jabłoni Kościelnej

  UCHWAŁA NR X/39/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 5 października 2007 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Jabłoni Kościelnej stanowiących własność Powiatu Wysokomazowieckiego i Gminy Nowe Piekuty
  Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 15 ust. 1 i w związku z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce niereuchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości nr 227/1 o pow. 0,0120 ha i nieruchomości nr 226 o pow. 0.0950 ha stanowiących własność Gminy Nowe Piekuty położonych w obrębie wsi Jabłoń Kościelna dla których Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą nr 19309 na nieruchomości nr 230/3 o pow. 0,0524 ha , nr 230/4 o pow. 0,0551 ha i nr 230/5 o pow. 0,0705 ha stanowiące własność Powiatu Wysokomazowieckiego dla których Sąd Rejonowy w Wysokie Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą nr 34024.
  2. Nabyte przez Gminę w wyniku zamiany nieruchomości przeznaczone będą pod budowę boiska sportowego.
  3. Szczegółowe położenie i oznaczenie oraz podział nieruchomości o których mowa w ust. 1 zawierają załączniki do niniejszej uchwały.
  § 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Nowe Piekuty do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zamiany nieruchomości, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.
  § 3. Traci moc uchwała Nr VIII/30/07 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Jabłoni Kościelnej stanowiących własność Powiatu Wysokomazowieckiego i Gminy Nowe Piekuty.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2007-10-31 0758
  Data upublicznienia: 2007-10-31
  Art. czytany: 705 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty