A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Nowe Piekuty
» Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro
» obwieszczenie
» SPRAWOZDANIE Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA 30.09.2018r.
» Sprawozdania za III kwartał 2018 roku
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr X/40/07

  w sprawie wyboru ławników

  UCHWAŁA NR X/40/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 5 października 2007 roku.
  w sprawie wyboru ławników

  Na podstawie art. 160 § 1 i art. 163 i 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz. 1070 , Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 188, poz. 1838, Nr 273, poz. 2702 i 2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i poz. 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976) po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu o zgłoszonych kandydatach Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala, co następuje:
  § 1. Stwierdza się, iż w głosowaniu tajnym wybarano na ławników następujace osoby:
  1. Dla potrzeb Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem
  1) Danuta Rząca
  2) Tomasz Radziszewski
  2. Dla potrzeb Sądu Rejonowego w Zambrowie Wydział Pracy.
  1) Janina Markowska
  § 2. Wójt Gminy przekaże Prezesom właściwych sądów listy wybranych ławników wraz z dotyczącymi ich danymi.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady Gminy

  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2007-10-31 0759
  Data upublicznienia: 2007-10-31
  Art. czytany: 686 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty