A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Klub Radnych niezależnych
» Stałe Komisje Rady Gminy Nowe Piekuty
» Artur Żochowski -Przewodniczący Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 4/2018
» Przepisy prawne
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr XI/53/07

  w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego

  UCHWAŁA NR XI/53/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 29 listopada 2007 roku

  w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego

  Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937 ) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ustala się opłatę za 1m³ wody pobieranej z wodociągów wiejskich w wysokości 1,68 zł netto. Słownie: jeden złoty 68/100.
  § 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/130/05 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski  KALKULACJA CENY 1 m³ WODY
  Z WODOCIĄGÓW GMINNYCH

  L.p Koszty utrzymania wodociągów Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie taryfy Rok obowiązywania nowej taryfy
  1. Wynagrodzenia konserwatorów 2 ½ etatu oraz administracji ½ etatu 70.905,47 74.450
  2. Pochodne od wynagrodzeń 13.853,52 14.870
  3. Materiały 16.777,50 32.500
  4. Energia 58.048,18 64.500
  5. Usługi i awarie 66.614,16 69.950
  6. Ryczałty i delegacje 3.523 4.000
  7. Fundusz socjalny 2.414 2.414
  8. Opłaty na ochronę środowiska 20.308 21.059,08
  9. Dopłaty do wody z wodociągu Mazury i Domanowo 23.312,59 25.000
  10. Amortyzacja inwestycji 77.535 93.397,43
  Ogółem 353.291,42 402.140,51

  Planowana sprzedaż wody na rok 2008 wynosi 240.000 m³. Przy kosztach utrzymania wodociagu w wysokości 402.140,51 zł cena 1 m³ wody wyniesie 1,68 zł netto.
  cena wody brutto 1,68 x 1,07 = 1,8 zł / brutto
  Obowiązująca w 2006 oraz 2007 roku cena 1m/3 wody wynosiła 1,55 zł netto. wzrost stawki za 1m³ netto to 0,13 zł. przy zakładanej sprzedaży w ilości 240.000 m³ wzrost przychodów to 31.200 zł.
  1,55 zł x 7% VAT = 1,6585 ~ 1,66 zł /m3 - wzrost brutto 0,14 zł/m³


  Data wprowadzenia: 2007-12-17 1441
  Data upublicznienia: 2007-12-17
  Art. czytany: 735 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty