A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Klub Radnych niezależnych
» Stałe Komisje Rady Gminy Nowe Piekuty
» Artur Żochowski -Przewodniczący Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 4/2018
» Przepisy prawne
 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały 2007 rok
 • Uchwała Nr XI/54/07

  w sprawie ustalenia ceny za dostawę energii cieplej do budynków komunalnych

  UCHWAŁA NR XI/ 54/07
  RADY GMINY NOWE PIEKUTY
  z dnia 29 listopada 2007 r.
  w sprawie ustalenia ceny za dostawę energii cieplnej do budynków komunalnych
  Na podstawie art. 4, ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ustala się cenę dostawy energii cieplnej do budynków komunalnych w wysokości 2,86 zł za 1m/2 powierzchni – płatne miesięcznie.
  § 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nowe Piekuty Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ceny za dostawę energii cieplnej do budynków komunalnych.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  Przewodniczący Rady Gminy
  Andrzej Radziszewski


  Data wprowadzenia: 2007-12-17 1442
  Data upublicznienia: 2007-12-17
  Art. czytany: 755 razy

  » załacznik do uchwały - rozmiar: 25600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Brzozowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty