A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O g ł o s z e n i e - III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
» Projekt WPF 2019
» Barbara Żelazna
» Artur Żochowski
» Projekt budżetu na 2019 rok
 • Wójt
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenie 1/06

  w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale

  Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 8 grudnia 2006 roku.

  w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale.

  Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późniejszymi zmianami), uchwała Nr XIV /55/04 Rady Gminy Nowe Piekuty z 2 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i art. 18 ust 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

  § 1

  ł-\\... 1. Ustalam na rok 2007 stawkę bazową czynszu w wysokości 1,52 zł za 1m!2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
  2. Stawka bazowa czynszu ulega podwyższeniu lub obniżeniu zgodnie z zasadami polityki czynszowej określonymi w załączniku do wyżej cytowanej uchwały Rady Gminy.

  §2

  1. Ustalam na rok 2007 stawkę czynszu za lokale użytkowe w wysokości 15 zł za 1 m!2 powierzchni.
  2. Czynsz będzie waloryzowany corocznie na podstawie wskaźnika - wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2008-01-07 0916
  Data upublicznienia: 2008-01-07
  Art. czytany: 1105 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty