A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Imienne protokoły głosowań z dnia 22 marca 23019 roku
» ZARZĄDZENIE Nr 5/209 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy
» Imienne protokoły głosowań z dnia 15 marca 23019 roku
» Uchwała Nr IV/30/19
» Uchwała Nr IV/29/19
 • Wójt
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenie Nr3/07

  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

  ZARZĄDZENIE NR3/07 WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY z dnia 19 marca 2006 roku

  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

  Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządza się, co następuje:

  § l. Przyj ąć:
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006., według którego:
  - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 8.179.903,00 - wykonanie dochodów - 8.106.031,83 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - plan wydatków po dokoniihych zmianach wynosi - 8.939.903,00 - wykonanie wydatków - 8.181.590,74 r zgodnie z załącznikiem Nr 2 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3

  § 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

  1. Radzie Gminy

  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego


  Data wprowadzenia: 2008-01-07 0920
  Data upublicznienia: 2008-01-07
  Art. czytany: 1079 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty