A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O g ł o s z e n i e - III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
» Projekt WPF 2019
» Barbara Żelazna
» Artur Żochowski
» Projekt budżetu na 2019 rok
 • Wójt
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenie Nr 7/07

  w sprawie powołania komisji przetargowej

  Zarządzenie Nr 7/07 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 11 czerwca 2007 roku

  sprawie powolania komisji przetargowej

  Na podstawie art.19 i art.2l ustawy z dnia 29 stycmia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

  § 1

  Powołuję komisje przetargową o charakterze stałym w następującym składzie:

  1. Jan Rzymski - Przewodniczący 2. Krzysztof Zubczyński - Z-ca Przewodniczącego 3. Janina Markowska - Sekretarz 4. Karol Kulesza - Członek

  §2

  Regulamin pracy komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

  §3

  Traci moc zarządzenie Nr 39/06 Wójta Gminy z dnia 17 stycmia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2008-01-07 0927
  Data upublicznienia: 2008-01-07
  Art. czytany: 1005 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty