A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» obwieszczenie
» Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Nowe Piekuty w dniu 30.11.2018 r.
» Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Nowe Piekuty w sprawie powołania komisji konkursowej
» Zarządzenie Nr 2/18 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
» Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/11 Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 30 sierpnia 2011
 • Wójt
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenie Nr 11/07

  ZARZĄDZENIE NR 11 / 07 WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY -ADMINISTRATORA DANYCH

  z dnia 27 sierpnia 2007roku

  w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem służącym do przetwarzania danych osobowych ochrona ludności: sprawy obronne

  Na podstawie art.36 ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U.Nr 101, poz. 926 z 2002 roku - tekst jednolity z pózn.zm./ w nawiązaniu do § 3.ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U Nr 100, poz. 1024 ) zarządza się co następuje:

  § 1

  Ustala się politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych rejestru ochrona ludności: sprawy obronne stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

  §2

  Ustala się Instrukcję zarządzania rejestru ochrona ludności: sprawy obronne stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

  § 3

  (' Zobowiązuję wszystkie osoby, jeśli z zakresu zobowiązań tych osób wynika konieczność dostępu do danych osobowych przetwarzanych w ochrona ludności: sprawy obronne do realizacji zadań określonych w w/w załącznikach, o których mowa w § 1 i 2.

  §4

  . Nadzór i koordynację nad realizacja zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

  § 5

  Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


  Data wprowadzenia: 2008-01-07 0932
  Data upublicznienia: 2008-01-07
  Art. czytany: 1045 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty