A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Wójt
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzanie Nr 14/07

  ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY - ADMINISTRATORA DANYCH

  14/ 07

  z dnia 27 sierpnia 2007roku

  w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem służącym do przetwarzania danych osobowych USC

  Na podstawie art.36 ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U.Nr 101, poz. 926 z 2002 roku - tekst jednolity z pózn.zm./ w nawiązaniu do § 3.ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U Nr 100, poz. 1024 ) zarządza się co następuje:

  § 1

  Ustala się politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych systemu 'USC 'stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

  §2

  Ustala się Instrukcję zarządzania 'USC' stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

  § 3

  Zobowiązuję wszystkie osoby, jeśli z zakresu zobowiązań tych osób wynika konieczność dostępu do danych osobowych przetwarzanych w systemie' USC' do realizacji zadań określonych w w/w załącznikach, o których mowa w § 1 i 2.

  §4

  Nadzór i koordynację nad realizacja zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

  § 5

  Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.  Data wprowadzenia: 2008-01-07 0937
  Data upublicznienia: 2008-01-07
  Art. czytany: 1553 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty