A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030
» Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej
» Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • Wójt
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenie Nr 18/07

  Zarządzenie Nr 18/07 Wójta Gminy Nowe Piekuty

  z dnia 28 września 2007 roku

  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz.
  1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r., Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art. 188 Ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2014 i Nr 169, poz. 1420;z 2006r. Nr 45,poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z późn.zm.) oraz §1O Uchwały Nr VI/23/07 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 15 marca 2007r. Wójt Gminy zarządza, co następuje:

  §1

  Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

  l) przeniesienu planu wydatków w kwocie między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu zgodnie z załącznikiem Nr 1 2) po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi plan wydatków ogółem wynosi

  23.625 zł

  8.677.837 zł 9.387.837 zł

  §2

  Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 93' ust. 2 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

  §3

  o wprowadzeniu powyższych zmian poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

  §4

  Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

  -

  §5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2008-01-07 0943
  Data upublicznienia: 2008-01-07
  Art. czytany: 1600 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty