A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O g ł o s z e n i e - III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
» Projekt WPF 2019
» Barbara Żelazna
» Artur Żochowski
» Projekt budżetu na 2019 rok
 • Wójt
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenie Nr 19/07

  ZARZĄDZENIE NR 19/07

  WÓJT A Nowe Piekuty z dnia 28 września 2007 r.
  w sprawie organizacji stałego dyżuru w czasie wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa

  Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczyposplitej Polskliej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późno zm) stosownie do § l, ust. l pkt l i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152) zarządza się co następuje:

  § l. Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w gminie ustala się stały dyżur wójta.

  -

  § 2. Na kierownika stałego dyżuru wyznacza się inspektora ds. oc Jana Rzymskiego

  § 3. Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru wójta pracy określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 4. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru wójta oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się sekretarzowi gminy Janinie Markowskiej

  § 5. Zobowiązuje się inspektora ds. oc Jana Rzymskiego do zabezpieczenia na czas trwania dyżuru:

  11 technicznych środków łączności, 11 niezbędnych środków transportowych z kierowcami, 2/ sprzętu i mateńałów biurowych, 3/ miejsca odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.

  § 6. Traci moc zarządzenie Nr 52/06 z dnia 10 SIERPNIA 2006r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru wójta.

  § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2008-01-07 0944
  Data upublicznienia: 2008-01-07
  Art. czytany: 1556 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty