A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - V sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 22 marca 2019 r.
» Ogłoszenie - IV sesja Rady Gminy Nowe Piekuty - 15 marca 2019 roku
» Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Krasowo Siódmaki, Jabłoń Jankowce i Jabłoń Zambrowizna
» Kalendarz wyborczy
» Obwieszczenie o okręgach wyborczych
 • Wójt
 • Urząd Gminy
 • Załatwianie spraw w urzędzie
 • BUDOWNICTWO

  Ustalenie warunków zabudowy

  Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Nowe Piekuty- Pan Krzysztof Zubczyński, pokój Nr 19.
  Wymagane dokumenty:
  2 egz. kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, na który ta inwestycja będzie oddziaływać oraz obszaru przyległego celem wykonania analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (granice obszaru analizowanego winne wynosić minimum trzykrotną szerokość frontu działki lecz nie mniej niż 50m) w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 z przedstawionymi granicami terenu objętego wnioskiem,

  przedstawiony w formie graficznej sposób zagospodarowania terenu.

  - wypis z rejestru gruntów – pełny dla terenu objętego wnioskiem, skrócony dla obszaru oddziaływania,

  - umowy na podłączenie infrastruktury technicznej (energetyka, woda, kanalizacja, kan. deszczowa) zawarte pomiędzy inwestorem, a zarządcą tych sieci

  - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest on wymagany,

  - informację o planowanym przedsięwzięciu , w przypadku gdy raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany

  Opłata za wydanie decyzji wynosi 107zł.

  Termin załatwienia sprawy- Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy
  Data wprowadzenia: 2008-01-08 1510
  Data upublicznienia: 2008-01-08
  Art. czytany: 1867 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty