A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O g ł o s z e n i e - III sesja Rady Gminy Nowe Piekuty.
» Projekt WPF 2019
» Barbara Żelazna
» Artur Żochowski
» Projekt budżetu na 2019 rok
 • Przetargi, zamówienia publiczne
 • Przetargi - 2008 r.
 • Ogłoszenie o przetargu

  Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej po bylej szkole w Stokowisku

  Nowe Piekuty 31.03.2008r.


  Ogłoszenie o przetargu

  Wójt Gminy Nowe Piekuty ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej po byłej szkole, położonej w obrębie wsi Stokowisko, oznaczonej numerem geodezyjnym 66/2 o pow. 7262m² stanowiącej własność Gminy Nowe Piekuty, Kw Nr 31961 w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem.
  Nieruchomość położona przy drodze asfaltowej relacji Nowe Piekuty – Sokoły, zabudowana budynkiem murowanym wolnostojącym z użytkowym poddaszem i podpiwniczeniem, dach dwuspadowy kryty eternitem.
  Powierzchnia zabudowy 377m², powierzchnia użytkowa 536,5m². Teren działki ogrodzony siatką metalową, wjazd na działkę utwardzony trylinką, pozostały teren wokół budynku to boisko porośnięte trawą. Do budynku doprowadzona jest sieć energetyczna, sieć wodociągowa i telekomunikacyjna, centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej w budynku, sieć kanalizacyjna z odprowadzeniem do szamba.

  Cena wywoławcza 198.500,00zł.

  Dla w/w nieruchomości z dniem 31.12.2003r. utracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego Gminy.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium nie później niż do dnia 30 kwietnia 2008 roku. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Wadium wnoszone w pieniądzu w kwocie 19.850,00zł. należy wpłacić na konto: SBR Oddział Nowe Piekuty 30 8769 0002 0260 0013 2000 0060.
  W razie uchylenia się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego..
  Oferty należy składać do dnia 5 maja 2008 roku do godz. 14°° w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 6 w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Stokowisku”. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2008 roku o godz. 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

  Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy- pokój Nr 6, lub pod numerem telefonu: (0-86) 476 15 20.

  Marek Kaczyński
  Wójt Gminy Nowe Piekuty


  Data wprowadzenia: 2008-03-31 1124
  Data upublicznienia: 2008-03-31
  Art. czytany: 1610 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Hanna Perkowska_old
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty