A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Transmisja Sesji Rady Gminy Nowe Piekuty
Imienne wykazy głosowań Radnych - Kadencja 2018-2023
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Gminna Spółka Wodna
Raport o stanie Gminy Nowe Piekuty
Wybory do Izb Rolniczych
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Pełnienie obowiązku Inspektora nadzoru
» Imienne protokoły głosowań z dnia 27 czerwca 2019 roku
 • Przetargi, zamówienia publiczne
 • Przetargi - 2008 r.
 • zawiadomienie o wyborze oferty - orlik 2012

  zawiadomienie o wyborze oferty

  Nowe Piekuty 2008-07-17 IK.341-4/1/08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IK.341-4/1/08. Nazwa zadania: Budowa kompleksu sportowego w Jabłoni Kościelnej w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę : City Play Sp. z o.o. ul. E. Ciolka 35 lok. 73 01-445 Warszawa Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty : 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODMEL” Sp. z o.o. 18-200 Wysokie Mazowiecki ul. Zambrowska 8  Cena oferty brutto 1.187.906,84 zł  Liczba punktów w kryterium cena: 83,70 2. City Play Sp. z o.o. ul. E. Ciolka 35 lok. 73, 01-445 Warszawa  Cena oferty brutto 994.300,00 zł  Liczba punktów w kryterium cena: 100 3. PANORAMA II Sp. z o.o. 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 73  Cena oferty brutto 1.174.861,19 zł  Liczba punktów w kryterium cena: 84,63 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje iż w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ) – dział VI „Środki ochrony prawnej” Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. _____________________________________ Kierownik Zamawiającego

  Data wprowadzenia: 2008-07-17 1539
  Data upublicznienia: 2008-07-17
  Art. czytany: 3943 razy

  » zawiadomienie o wyborze oferty - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jan Rzymski_old
  Rejestr zmian:
  2008-07-17
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jan Rzymski_old
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Jan Rzymski_old
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty