A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Jednostki organizacyjne
Ochotnicze Straże Pożarne
Budżet i finanse
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Majątek Gminy
Oferty inwestycyjne
Podatki i opłaty lokalne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Plany i programy
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Informacje o środowisku
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Udostępnianie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Przetargi, zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne
Projekty współfinansowane z UE
Język migowy
Konsultacje społeczne
Wybory i Referenda
Przepisy prawne
Druki do pobrania
Nabór pracowników
Powszechny Spis Rolny
Przydatne linki
NIP Gminy i Urzędu Gminy
Instrukcja obsługi
Kontakt
Prawo miejscowe
Załatwianie spraw
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Świadczenia rodzinne
» Świadczenie wychowawcze
» Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
» Karta Dużej Rodziny
» Uchwała Nr XXIV/171/17
 • Urząd Gminy
 • Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa
 • decyzja

  decyzja

  D E C Y Z J A Nr 6733.2.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust.1, art. 60 ust. 1, art. 64 w związku z art. 52 ust. 1, art. 54, art. 56 i art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) w związku z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 lutego 2013 r. złożonego przez: GMINE NOWE PIEKUTY reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Marka Kaczyńskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i polegającej na budowie wiaty i przebudowie części budynku Stacji Uzdatniania Wody przeznaczonej na pomieszczenia do celów komunalnych, przewidzianych do realizacji na części działki nr geodezyjny 25/1 położonej w obrębie m. Nowe Piekuty, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

  Data wprowadzenia: 2013-04-09 0823
  Data upublicznienia: 2013-04-09
  Art. czytany: 1637 razy

  » analiza - rozmiar: 63488 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jan Rzymski_old
  Rejestr zmian:
  2013-04-09
  1. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Jan Rzymski_old
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jan Rzymski_old
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Jan Rzymski_old
  4. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Jan Rzymski_old
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Godziny Pracy Urzędu
  od poniedziałku do piątku
  7:30-15:30
  Urząd Gminy Nowe Piekuty